Varför får jag två elfakturor?

Uppdaterad

Som elkund har du två olika avtal:

Elnätsavtal med det elnätsföretag som levererar elen hem till dig. Elnätsföretaget äger elnätet och har ensamrätt i sitt område, så detta avtal kan du inte byta bort.

Elhandelsavtal med det elhandelsföretag som du köper din el av. Det finns alltid ett elhandelsföretag i ditt område som är så kallat "anvisat elhandelsföretag", men du kan byta till vilket elhandelsföretag du vill. 

Om du har valt ett annat elhandelsföretag än ditt anvisade så får du två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.