Vad gör jag om jag inte har värme/varmvatten?

Uppdaterad

Titta först på sidan Driftstatus här på vår hemsida. Där lägger vi ut information om kända driftstörningar i fjärrvärmenätet. 

Om det inte finns någon information där behöver du göra en felanmälan till oss.

Under kundservice telefontid kontaktar du vår kundservice på 0140-692 00.

Inträffar akuta fjärrvärmeavbrott utanför telefontid ringer du 036-12 19 04. Du kommer då till larmcentralen i Jönköping som tar ärendet vidare till oss.