Måste jag meddela er när jag flyttar?

Uppdaterad

Ja, om du är elnätskund, fjärrvärmekund eller fiberkund hos oss måste du det. Vi får inte denna information via t ex Adressändringen. 

Om du endast har elavtal hos oss räcker det att du anmäler din flytt till ditt elnätsbolag.

Gör flyttanmälan